Powołano pełnomocnika pełniącego funkcję Rady Gminy Dobrcz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2017

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Dobrcz,

Informuję, iż z dniem 8 czerwca 2017r. Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło wyznaczyła mnie do pełnienia funkcji Rady Gminy Dobrcz.

Jestem nie tylko Państwa reprezentantem do czasu wyłonienia nowej Rady w wyborach w dniu 23 lipca 2017r. - ale również i mieszkańcem naszej Gminy. Zamierzam podjąć czynne działania w celu ochrony interesów społeczności, rolników i innym mieszkańców, oraz zapewnić sprawne i niezakłócone działanie. Spotkałem się w dniu 14 czerwca 2017r. z Wójtem Gminy Dobrcz i przedstawiłem warunki, na jakich oczekuję umożliwienia wypełniania zadań.

O dalszych moich czynnościach będą Państwo na bieżąco informowani, Już dzisiaj podaję, iż zamierzam zwołać sesję Rady Gminy w celu rozstrzygnięcia i omówienia najbardziej palących spraw.

Z poważaniem,
Andrzej Berdych
pełniący funkcję Rady Gminy Dobrcz

Treść powołania Pana Andrzeja Berdych z dnia 8 czerwca 2017r. do pełnienia funkcji Rady Gminy Dobrcz do czasu wyboru nowej rady.

 Szanowni Mieszkańcy,

Informuje, że w dniu dzisiejszym 14 czerwca 2017r. spotkałem się z Andrzejem Berdych, który został wyznaczony z dniem 8 czerwca 2017r. do pełnienia funkcji Rady Gminy Dobrcz do czasu wyboru Rady Gminy. Rozmowa była merytoryczna, skupiona na najważniejszych sprawach bieżących gminy. Funkcjonowanie pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów umożliwia realizację zadań przypisanych Radzie Gminy. W rozmowie deklarowaliśmy daleko idącą współpracę dla dobra mieszkańców Naszej Gminy.

Z poważaniem,
Krzysztof Szala
Wójt Gminy Dobrcz

Źródło informacji: Andrzej Berdych, Wójt Gminy Dobrcz Krzysztof Szala | Publikujący: Łukasz Grubicki

Galeria

  • Powiększ zdjęcie