Ważne informacje w sprawie ferm drobiu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lipca 2017

W dniu 17 lipca Starosta Bydgoski został powiadomiony o uchwaleniu planu miejscowego w miejscowości Pauliny. Starosta został poinformowany aby ewentualne wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę nie były procedowane. 

Złożone ponaglenia przez niektórych mieszańców w sprawie wydania decyzji nie mają nic wspólnego z faktycznie wydanymi decyzjami  -  proces ich przygotowania wymagał szczegółowego dopracowania - mającego na względzie logiczne uzasadnienie wydanych decyzji i konsultacje prawne. 

Źródło informacji: Wójt Gminy Dobrcz | Publikujący: Anna Kutkowska