Konsultacje programu bezdomności zwierząt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności" .  Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 15 stycznia do 7 lutego 2018 r. do godziny 15:30. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Dobrcz, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt. 

Uwagi, wnioski i opinie od zainteresowanych organizacji z terenu gminy Dobrcz do projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrcz w 2018 roku” można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych. Wypełniony formularz należy:
1) przesłać elektronicznie na adres srodowisko@dobrcz.pl;
2) złożyć osobiście w  siedzibie Urzędu Gminy Dobrcz, ul. Długa 50, w godzinach otwarcia Urzędu,
3) wysłać na adres: Urząd Gminy Dobrcz, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, faks: 523648032.
Uwagi i opinie z datą wpływu po 7 lutego 2018r nie będą rozpatrywane.
Dokument

Źródło informacji: Urząd Gminy w Dobrczu | Publikujący: Anna Kutkowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie pies

    pies