Program ograniczający stosowanie azotanów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2018

W związku z wejściem w życie nowej ustawy - Prawo wodne, na obszarze całego kraju obowiązuje od 27 lipca 2018 r. jeden „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. poz. 1339).

Zobowiązuje on wszystkich rolników, którzy prowadzą produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy zawierające azot, do gospodarowania zgodnie z określonymi w nim wymogami. Szczegółowe wiadomości o normach i wymogach wzajemnej zgodności, w tym o obowiązkach wynikających z Programu działań, dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
http://www.arimr.gov.pl/kontrole-beneficjentow/program-ograniczajacy-stosowanie-azotanow.html

Źródło informacji: Łukasz Dzięgiel | Publikujący: Anna Kutkowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie