Wypalania traw to niezwykle groźny i wyjątkowo nieodpowiedzialny zwyczaj.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2019

Przełom lutego i marca to okres, kiedy rozpoczyna się ten nielegalny proceder. Dla natury to katastrofa ekologiczna. Strażacy określają tego typu praktyki, jako wiosenne zagrożenie pożarowe. Dzielnicowi przypominają, że wypalanie traw jest zabronione i niebezpieczne.

Proceder ten powoduje dziennie od kilku do kilkunastu interwencji strażaków. Niestety nie wszyscy mieszkańcy naszego powiatu zdają sobie sprawę, że wypalanie traw jest nie tylko nieodpowiedzialne i zabronione ale może doprowadzić do tragedii. Osoby, które wypalają roślinność, narażają swoje zdrowie i życie. Chmury dymu mogą ograniczać widoczność, a przez to wpływać na bezpieczeństwo na drogach. W konsekwencji może więc dochodzić do kolizji i wypadków. Wobec osób, których działanie sprowadzi takie zagrożenie, policjanci będą stosować sankcje karne. Pamiętajmy też, że wypalanie traw ma zabójczy wpływ na środowisko, giną rośliny i zwierzęta.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Przyrody, a także Kodeksu Wykroczeń za wypalanie traw grozi kara aresztu albo grzywna, nawet do 5000 zł. W przypadku, gdy ogień niebezpiecznie się rozprzestrzeni i zagrozi zdrowiu lub życiu ludzi, albo budynkom, można trafić do więzienia nawet na 10 lat!

Wypalania traw zabraniają:

USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY - art. 131 ust. 12 mówiący, że „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, podlega karze aresztu albo grzywny”
USTAWA O LASACH - art. 30 ust. 3 pkt 3 mówiący, że: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia i wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”
KODEKS WYKROCZEŃ - art. 82 § 1 pkt 7 mówiący, że „kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.
KODEKS KARNY - art. 163 § 1 mówiący, że „kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10″, a jeżeli następstwem tego jest śmierć człowieka - kara pozbawienia wolności do lat 12, natomiast według art. 164 § 1 „kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

 

Autor zdjęć: asp. szt. Mariusz Choła Komisariat Policji Koronowo | Źródło informacji: asp. szt. Mariusz Choła Komisariat Policji Koronowo | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie wypalanie traw

    wypalanie traw