Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Informacje

Wójt Gminy Dobrcz ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu w Strzelcach Górnych.

Celem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działki położonej w miejscowości Strzelce Górne  Nr działki 101/22 – około 1181 m2 w formie graficznej.

Harmonogram konkursu przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Działanie

Terminy

1.

Ogłoszenie konkursu

25.11.2020 r.

2.

Nadsyłanie prac konkursowych

Do 09.12.2020 r. do godziny 15.00

3.

Plebiscyt prac konkursowych  na stronie internetowej urzędu gminy

Od 11.12.2020 do 18.12.2020 r.

4.

Ogłoszenie wyników plebiscytu i wyłonienie zwycięscy

Do 22.12.2020 r.

Konkurs skierowany jest do każdej osoby fizycznej, która ukończyła 18 rok życia,  a w szczególności:

a) studentów uczelni wyższych o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna;
b) osób fizycznych legitymujących się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna lub budownictwo;
c) osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi spełniającymi powyższe warunki.

W opracowanej koncepcji należy ująć wstępne zamierzenia Organizatora:
a) zaprojektować przestrzeń dla siłowni zewnętrznej z elementami odpowiadającymi aktywności dla osób 50 plus;
b) miejsce wypoczynku;
c) teren zielony wraz z grami zewnętrznymi tj. bule, mini golf;
d) oświetlenie z elementami mikroinstalacji.

Wytyczne konkursu zawiera Regulamin konkursu, który został wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz  Nr 74/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. i zamieszczony na stronie BIP.

Więcej informacji nt. wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczącego przedmiotowego projektu znajduje się pod adresem: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36493-na-odnowe-wsi-i-niewielkich-miast

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!