Gmina Dobrcz

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Od 1 lutego do 29 lutego 2016 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Więcej informacji do pobrania poniżej: