Gmina Dobrcz

Harmonogram wywozu nieczystości stałych na okres VII-XII 2020 r.

Ważne informacje:
- pojemniki, worki z segregacją  należy w dniu wywozu wystawić przed posesję do godz. 6:00,
- w przypadku wywozu co 7 dni,  odpady będą odbierane we wskazanym  dniu w każdym tygodniu,
- odpady opakowaniowe muszą być pozbawione zawartości;