Gmina Dobrcz

Numery telefonów wraz z wykazem stanowisk/referatów

Spis telefonów

Urzędu Gminy Dobrcz

NAZWISKO I IMIĘ

STANOWISKO

NR TELEFONU ZEWNĘTRZNY

NR TELEFONU WEWNĘTRZNY

POCZTA ELEKTRONICZNA

NUMER BIURA

Andrzej Berdych

Wójt Gminy Dobrcz

52 364 80 10

404

wojt@dobrcz.pl

UG pok. 14

Magdalena Kluska

Sekretarz

52 364 80 20

403

sekretarz@dobrcz.pl

UG pok. 10

Ewelina Giersz

Sekretariat Urzędu

52 364 80 10

310

sekretariat@dobrcz.pl,  e.dziegiel@dobrcz.pl

UG pok. 14

Monika Kuberska

Przewodniczący Rady Gminy Dobrcz

52 364 80 37

337

 

USC pok. 7

Małgorzata Mikrut

Biuro Rady Gminy

52 364 10 27

377

m.mikrut@dobrcz.pl

UG pok. 2

REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY

Justyna Świątek

Skarbnik

52 364 10 16

350

j.swiatek@dobrcz.pl, skarbnik@dobrcz.pl

UG pok. 17

Anna Stencel

Kierownik ref. finansowego

52 364 80 33

333

a.stencel@dobrcz.pl

UG pok. 21

Ewa Wdowiak

Pomoc administracyjna

52 364 10 11

357

e.wdowiak@dobrcz.pl

UG pok. 19

Joanna Jendruszewska

Inspektor ds. księgowości

52 364 80 21

321

j.jendruszewska@dobrcz.pl

UG pok. 21

Lucyna Jakubek

Podinspektor ds. księgowości

52 364 80 14

314

l.jakubek@dobrcz.pl

UG pok. 18

Joanna Kucińska

Specjalista ds. odbioru odpadów komunalnych

52 364 10 13

362

j.kucinska@dobrcz.pl

UG pok. 13

Wiesława Koszykowska

Podinspektor ds. działalności gospodarczej

52 364 80 15

315

w.koszykowska@dobrcz.pl

UG pok. 22

Katarzyna Janka - Tymek

Kierownik ref. Podatkowego

52 364 80 31

331

k.janka-tymek@dobrcz.pl

UG pok.16

Elżbieta Serafin

Inspektor ds. podatkowych

52 364 10 12

409

e.serafin@dobrcz.pl

UG pok.13

Beata Sentkowska

Podinspektor ds. podatkowych

52 364 80 40

340

b.sentkowska@dobrcz.pl

UG pok.13

Marta Nawrocka

Podinspektor

52 364 80 31

331

m.nawrocka@dobrcz.pl

UG pok. 16

REFERAT ORGANIZACYJNY

Marek Richter

Kierownik ref. Organizacyjnego

52 364 80 35

335

m.richter@dobrcz.pl

UG pok. 2

Mariola Wodnicka

Starszy Specjalista

52 364 80 48

348

m.trybura@dobrcz.pl

UG pok.8

Patrycja Chmielewska Pomoc Administracyjna 52 364 10 10  400 p.chmielewska@dobrcz.pl

Biuro Podawcze

Magdalena Grobelska Pomoc Administracyjna 52 364 10 10 400 m.grobelska@dobrcz.pl

Biuro Podawcze

Łukasz Grubicki

Informatyk

52 364 10 25

401

l.grubicki@dobrcz.pl

UG pok. 9

Paweł Olech

Kontroler techniczny

52 364 10 26

501

p.olech@dobrcz.pl

UG pok. 9

Katarzyna Orlikowska - Maliszewska

Pomoc ds. Promocji

52 364 10 14

356

k.orlikowska-maliszewska@dobrcz.pl

 USC

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI I ŚRODOWISKA

Wanda Przybył

Kierownik ref. RGK

52 364 80 44

344

w.przybyl@dobrcz.pl

UG pok. 5

Waldemar Wawrzyniak

Inspektor ds. budownictwa

52 364 80 13

313

w.wawrzyniak@dobrcz.pl

UG pok. 7

Anna Radtke

St. Specjalista ds. Ochrony Środowiska

52 364 80 12

312

a.radtke@dobrcz.pl

UG pok. 4

Katarzyna Ruszkowska

St. Specjalista ds. dróg

52 364 80 45

345

k.ruszkowska@dobrcz.pl

UG pok. 8

Agnieszka Gettka - Koszucka

Referent

52 364 10 17

351

a.gettka-koszucka@dobrcz.pl

UG pok. 6

Rafał Modlisz

Kierownik ds. Planowania przestrzennego

52 364 80 43

343

r.modlisz@dobrcz.pl

UG pok. 6

Ewa Stanisławska

Inspektor ds. opłat adiacenckich , skutków uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego, numeracji porządkowej

52 364 80 47

347

e.stanislawska@dobrcz.pl

UG pok. 3

Łukasz Dzięgiel

Specjalista ds. rolnych

52 364 80 11

311

l.dziegiel@dobrcz.pl

UG pok. 3

Jarosław Kaźnica

Specjalista

52 364 80 38

338

j.kaznica@dobrcz.pl

UG pok. 6

Anna Wiszniewska

Inspektords. Programów i Projektów

52 364 80 34

334

a.wiszniewska@dobrcz.pl

Budynek BPP

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Hanna Gołembka

Zastępca kierownika USC, Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych

52 364 80 26

326

h.golembka@dobrcz.pl

USC pok. 3

Sylwia Marciniak

Specjalista ds. obsługi dowodów osobistych i ewidencji ludności

52 364 80 24

324

s.marciniak@dobrcz.pl

USC pok. 2

Sebastian Horodecki

Inspektor ds. obrony cywilnej

52 364 10 15

355

s.horodecki@dobrcz.pl

USC pok.1

Dariusz Karbowski

Specjalista ds. BIP i ochrony p.poż

52 364 10 15

355

d.karbowski@dobrcz.pl

USC pok.1

Kadry

Mariola Kwaśnik

Inspektor ds. kadr

52 364 80 15

315

m.kwasnik@dobrcz.pl

UG pok. 1

Starostwo powiatowe – wydział komunikacji

Tomasz Róg

Inspektor ds. komunikacji

52 364 80 18

318

t.rog@dobrcz.pl

UG pok. 8

Radca prawny

Agnieszka Toczko

Radca prawny

52 364 10 22

361

a.toczko@dobrcz.pl

UG pok. 22

REFERAT OŚWIATY

Anna Kutkowska Kierownik referatu  52 364 80 17  317  a.kutkowska@dobrcz.pl  Budynek GOPS
Magdalena Głowacka - Dymek Inspektor ds. oświaty  52 364 80 46  346    Budynek GOPS
Małgorzata Hipnarowicz Specjalista ds.księgowości jednostek oświatowych
 52 364 80 27  327  m.hipnarowicz@dobrcz.pl  UG pok.17
Hanna Krzemkowska Inspektor ds płac jednostek budżetowych   52 364 80 16  316  h.krzemkowska@dobrcz.pl  UG pok.22
Małgorzata Sopońska Pomoc administracyjna  52 364 80 27  327  m.soponska@dobrcz.pl  UG pok.22