Jesteś tutaj: Start / Wójt Gminy

Wójt Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

wójt 

Wójt Gminy Dobrcz Andrzej Berdych

  Kontakt
  telefon: +48 (52) 364 80 10
  e-mail: wojt@dobrcz.pl

Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • przygotowywanie i wykonywanie budżetu gminy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowaniem gminy na zewnątrz

Do innych obowiązków zaliczyć należy:

 • opracowanie planu operacyjnego przed powodzią,
 • ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,
 • w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań określonych w innych przepisach prawa.

W zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:

 • zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 • dokonywanie wydatków budżetowych,
 • dysponowanie rezerwami budżetowymi,
 • udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej.

Artykuły

Przejdź do - Nowe Godło Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Gminy
12 lutego 2019

Nowe Godło Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Gminy

Od paru dni jedną ze ścian w gabinecie wójta zdobi wyjątkowy orzeł, który znajduje się na Godle Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on niecodzienny, ponieważ został wykonany całkowicie ręcznie.

Czytaj więcej o: Nowe Godło Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Gminy
Przejdź do - Inwestycja w Paulinach
28 stycznia 2019

Inwestycja w Paulinach

Szanowni Państwo,
w  dniu 24.01.2019 r. z przyjemnością poinformowałem, że spotkanie z pełnomocnikami inwestora odnośnie zakresu planowanej inwestycji w Paulinach doprowadziło do wypracowania wspólnego stanowiska.
Czytając jednak różnego rodzaju wpisy na mediach społecznościowych odnoszę wrażenie, że zarówno ja, jak i pozostali uczestnicy byliśmy gdzie indziej.
Nie wiem, co się stało po spotkaniu, na zakończenie którego pełnomocnik inwestora stwierdził : „ Im szybciej opracujecie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, tym szybciej będzie sytuacja klarowana, która uwzględnia wszystkie interesy, a to zapobiegnie kolejnym niedomówieniom”, a ja  jako wójt, wyrażając zadowolenie z deklaracji Pana mecenasa, podziękowałem za udział i zakończyłem spotkanie.
Nie odnosząc się do publikowanych półprawd, dezinformacji niemających nic wspólnego z dyskusją o sprawie zasadniczej,  pozwalam sobie opublikować załączniki graficzne dotyczące wniosku o budowę mieszalni pasz, który został wycofany oraz załączniki graficzne dotyczące budowy magazynów zbożowych, na które to magazyny inwestor na dzień dzisiejszy dysponuje pozwoleniem na budowę i nikt nie jest w stanie go tego prawa pozbawić.
Dlatego też, analizując treść wniosków inwestora, czułem się upoważniony i nadal jestem do formułowania tezy, iż poprzedni wójt wydając w dniu 06.11.2018 r. decyzję o warunkach zabudowy  umożliwił budowę I etapu mieszalni pasz, pozbawiając mieszkańców prawa do wypowiedzenia się w tej kwestii.
Takim prawem jest właśnie zainicjowana przeze mnie procedura związana z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla Paulin, która to umożliwi wszystkim wypowiedzenie się co do sposobu zabudowy, a inwestorowi przedstawienie rzeczywistych zamiarów co do zakresu planowanej inwestycji.

Wójt Gminy Dobrcz
Andrzej Berdych

Przejdź do - Inwestycja w Paulinach – informacja
24 stycznia 2019

Inwestycja w Paulinach – informacja

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do moich komunikatów na stronach Urzędu Gminy w Dobrczu dotyczących tematu prawdopodobieństwa budowy w Paulinach mieszalni pasz informuję o przebiegu spotkania z inwestorem.
Jak Państwo wiedzą zorganizowałem spotkanie mające wyjaśnić docelowe zamierzenia inwestora co do zakresu planowanej inwestycji. Na spotkaniu oprócz pełnomocników inwestora obecni był także Radni. Pełnomocnik reprezentujący inwestora potwierdził fakt wycofania wniosku dotyczącego budowy w Paulinach mieszalni pasz informując,  iż obecny wniosek obejmuje swoim zakresem budowle potrzebne do magazynowania zboża. Pełnomocnicy inwestora potwierdzili, że pierwotną  intencją była budowa całego kompleksu wraz z paszarnią lecz obecny projekt i jego zakres nie obejmuje – na chwilę obecną- powstania kolejnych jego elementów.
Po wymianie ocen oraz po przedstawieniu obaw i zagrożeń uczestnicy spotkania doszli do wniosku, iż jedynym sposobem wyeliminowania w przyszłości niepotrzebnych konfliktów jest opracowanie rzetelnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  tej części gminy. Także Radni zgodzili się z taką argumentacją uznając, iż przystąpienie do opracowania planu jest w interesie mieszkańców gminy, jak i inwestora.

Czytaj więcej o: Inwestycja w Paulinach – informacja
Przejdź do - Smutna chwila
14 stycznia 2019

Smutna chwila

Ta wiadomość o śmierci zszokowała wszystkich. Kiedy cieszyliśmy się wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy brutalnie przerwano życie wspaniałego człowieka, zasłużonego samorządowca prezydenta Pawła Adamowicza. Brak słów dla tak ogromnej tragedii.
Wyrazy współczucia dla rodziny, przyjaciół, współpracowników i Gdańska
składa Wójt Gminy Dobrcz,
Rada Gminy Dobrcz, pracownicy i samorządowcy.

Przejdź do - Inwestycja w Paulinach - bieżące informacje
7 stycznia 2019

Inwestycja w Paulinach - bieżące informacje

Szanowni Państwo,
jak już informowałem istotną dla mnie sprawą jest możliwość wypowiadania się mieszkańców w ważnych dla nich sprawach.
Za sprawę istotną uważam planowaną w Paulinach budowę mieszalni pasz. Dlatego też uwzględniając zaniepokojenie mieszkańców zawarte w skierowanym do mnie wystąpieniu, wynikającym m.in. z faktu uchylenia przez Radę Gminy Dobrcz uchwały o przystąpieniu do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Dobrcz, w tym Paulin - podjąłem działania zmierzające do wyjaśnienia obaw mieszkańców.

Czytaj więcej o: Inwestycja w Paulinach - bieżące informacje