Jesteś tutaj: Start / Wójt Gminy

Wójt Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wójt Gminy Dobrcz mgr inż. Krzysztof Szala

  Wójt Gminy Dobrcz mgr inż. Krzysztof Szala

  Kontakt:
  telefon:52/364-80-10
  e-mail: wojt@dobrcz.pl

 

 

Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • przygotowywanie i wykonywanie budżetu gminy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowaniem gminy na zewnątrz

Do innych obowiązków zaliczyć należy:

 • opracowanie planu operacyjnego przed powodzią,
 • ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,
 • w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań określonych w innych przepisach prawa.

W zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:

 • zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 • dokonywanie wydatków budżetowych,
 • dysponowanie rezerwami budżetowymi,
 • udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej.

Artykuły

Przejdź do - Upały
3 sierpnia 2018

Upały

W ostatnim czasie w naszym kraju występują ekstremalne upały.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa  z ogromną prośbą o racjonalne korzystanie z wody i nie używanie jej do podlewania ogródków.
 Wysokie temperatury wpływają również na pojawianie się pożarów. W ostatnim czasie niektórzy nasi mieszkańcy doświadczyli tego niszczycielskiego żywiołu, dlatego w przypadku zauważenia ognia, proszę o szybką reakcję na numer alarmowy 112.
Dziękuję za wyrozumiałość.

Krzysztof Szala
Wójt Gminy Dobrcz

 

Czytaj więcej o: Upały
Przejdź do - Uroczysty pochówek
17 lipca 2018

Uroczysty pochówek

Wójt Gminy Dobrcz zaprasza wszystkich mieszkańców na uroczystość pochówku czterech żołnierzy polskich których szczątki zostały ekshumowane na terenie gminy Dobrcz podczas budowy drogi S5.

Czytaj więcej o: Uroczysty pochówek
Przejdź do - Nadanie sztandaru
9 lipca 2018

Nadanie sztandaru

6 lipca 2018r. w Przysieku  podczas  uroczystych obchodów nadania sztandaru  Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej połączonych  z celebrowanym w tym roku 100 - leciem odzyskania niepodległości i 100 - leciem istnienia Izb Rolniczych Wójt Gminy Dobrcz przekazał Prezesowi  Izby w imieniu samorządu gminy życzenia dalszego, prężnego rozwoju oraz  wielu  trafnych inicjatyw służących rolnikom naszego regionu.

Przejdź do - Zespół doradczy Wojewody
30 kwietnia 2018

Zespół doradczy Wojewody

3 kwietnia wójta Gminy Dobrcz Krzysztof  Szala uczestniczył  w spotkaniu Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Czytaj więcej o: Zespół doradczy Wojewody
Przejdź do - Wójt Gminy zaprasza do rozmów
8 marca 2018

Wójt Gminy zaprasza do rozmów

 Z inicjatywy Wójta Gminy Krzysztofa Szali w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie Inwestora planującego budowę silosów zbożowych, laboratorium oraz mieszalni pasz w Paulinach z Przewodniczącą Klubu Radnych „Sołtysi Gminy Dobrcz” Panią Marzeną Żmudą-Czekaj oraz Przewodniczącym Klubu Radnych „Nowa Jakość” Panem Grzegorzem Szweda.

Czytaj więcej o: Wójt Gminy zaprasza do rozmów