Jesteś tutaj: Start / Wójt Gminy

Wójt Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

wójt 

Wójt Gminy Dobrcz Andrzej Berdych

  Kontakt
  telefon: +48 (52) 364 80 10
  e-mail: wojt@dobrcz.pl

Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • przygotowywanie i wykonywanie budżetu gminy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowaniem gminy na zewnątrz

Do innych obowiązków zaliczyć należy:

 • opracowanie planu operacyjnego przed powodzią,
 • ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,
 • w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań określonych w innych przepisach prawa.

W zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:

 • zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 • dokonywanie wydatków budżetowych,
 • dysponowanie rezerwami budżetowymi,
 • udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej.

Artykuły

Przejdź do - Smutna chwila
14 stycznia 2019

Smutna chwila

Ta wiadomość o śmierci zszokowała wszystkich. Kiedy cieszyliśmy się wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy brutalnie przerwano życie wspaniałego człowieka, zasłużonego samorządowca prezydenta Pawła Adamowicza. Brak słów dla tak ogromnej tragedii.
Wyrazy współczucia dla rodziny, przyjaciół, współpracowników i Gdańska
składa Wójt Gminy Dobrcz,
Rada Gminy Dobrcz, pracownicy i samorządowcy.

Przejdź do - Inwestycja w Paulinach - bieżące informacje
7 stycznia 2019

Inwestycja w Paulinach - bieżące informacje

Szanowni Państwo,
jak już informowałem istotną dla mnie sprawą jest możliwość wypowiadania się mieszkańców w ważnych dla nich sprawach.
Za sprawę istotną uważam planowaną w Paulinach budowę mieszalni pasz. Dlatego też uwzględniając zaniepokojenie mieszkańców zawarte w skierowanym do mnie wystąpieniu, wynikającym m.in. z faktu uchylenia przez Radę Gminy Dobrcz uchwały o przystąpieniu do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Dobrcz, w tym Paulin - podjąłem działania zmierzające do wyjaśnienia obaw mieszkańców.

Czytaj więcej o: Inwestycja w Paulinach - bieżące informacje
Przejdź do - Upały
3 sierpnia 2018

Upały

W ostatnim czasie w naszym kraju występują ekstremalne upały. W związku z powyższym zwracam się do Państwa  z ogromną prośbą o racjonalne korzystanie z wody i nie używanie jej do podlewania ogródków.
 Wysokie temperatury wpływają również na pojawianie się pożarów. W ostatnim czasie niektórzy nasi mieszkańcy doświadczyli tego niszczycielskiego żywiołu, dlatego w przypadku zauważenia ognia, proszę o szybką reakcję na numer alarmowy 112. Dziękuję za wyrozumiałość.

Krzysztof Szala
Wójt Gminy Dobrcz

 

Przejdź do - Uroczysty pochówek
17 lipca 2018

Uroczysty pochówek

Wójt Gminy Dobrcz zaprasza wszystkich mieszkańców na uroczystość pochówku czterech żołnierzy polskich których szczątki zostały ekshumowane na terenie gminy Dobrcz podczas budowy drogi S5.

Czytaj więcej o: Uroczysty pochówek
Przejdź do - Nadanie sztandaru
9 lipca 2018

Nadanie sztandaru

6 lipca 2018r. w Przysieku  podczas  uroczystych obchodów nadania sztandaru  Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej połączonych  z celebrowanym w tym roku 100 - leciem odzyskania niepodległości i 100 - leciem istnienia Izb Rolniczych Wójt Gminy Dobrcz przekazał Prezesowi  Izby w imieniu samorządu gminy życzenia dalszego, prężnego rozwoju oraz  wielu  trafnych inicjatyw służących rolnikom naszego regionu.