Jesteś tutaj: Start / Wójt Gminy

Wójt Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Wójt Gminy Dobrcz Andrzej Berdych

  Kontakt
  telefon: +48 (52) 364 80 10
  e-mail: wojt@dobrcz.pl

Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • przygotowywanie i wykonywanie budżetu gminy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowaniem gminy na zewnątrz

Do innych obowiązków zaliczyć należy:

 • opracowanie planu operacyjnego przed powodzią,
 • ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,
 • w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań określonych w innych przepisach prawa.

W zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:

 • zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 • dokonywanie wydatków budżetowych,
 • dysponowanie rezerwami budżetowymi,
 • udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej.

Artykuły

10 stycznia 2020

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Szanowni Państwo,
      z przyjemnością informuję, że Gmina Dobrcz wygrała kolejną sprawę w sądzie. Po oddaleniu powództwa byłego wójta o zapłatę rzekomo należnego wynagrodzenia, w dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oddalił apelację Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ,,Promień”.

Czytaj więcej o: INFORMACJA WÓJTA GMINY
31 grudnia 2019

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

31 grudnia 2019

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Szanowni Mieszkańcy,

     na pewno jesteście Państwo zaskoczeni, iż opublikowano harmonogram wywozu odpadów komunalnych jedynie na 3 miesiące.

    Powyższe spowodowane jest faktem, iż wykonawca wybrany w wyniku ogłoszonego przetargu pismem z dnia 18 grudnia 2019 r. poinformował, iż nie podpisze z Gminą Dobrcz umowy na odbiór odpadów komunalnych.

  Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji zdecydowałem o podjęciu negocjacji z wolnej ręki na co pozwala obowiązujące prawo. W wyniku rozmów uzgodniono warunki odbioru odpadów z P.U.K. CORIMP Sp. z o.o. z zachowaniem przyjętych przez Radę Gminy stawek odnośnie wysokości odpłatności. Zaistniała sytuacja skutkuje koniecznością ogłoszenia kolejnego przetargu na odbiór odpadów komunalnych z Gminy Dobrcz o wynikach, którego zostaniecie Państwo poinformowani.

   Informuję również, iż Rada Gminy Dobrcz na sesji w dniu 30.12.2019 r. jednogłośnie przyjęła zaproponowany przeze mnie budżet gminy na rok 2020. Powyższa decyzja pozwoli na spokojne realizowanie zadań i oczekiwań mieszkańców.

                                                                                                                  Z poważaniem
                                                                                                                Andrzej Berdych
                                                                                                             Wójt Gminy Dobrcz 

24 grudnia 2019

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

4 grudnia 2019

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobrcz,

Prawdopodobnie już otrzymaliście Państwo drogą listową ulotkę, której zdjęcie prezentuję poniżej.

Niestety zmuszony jestem stwierdzić, iż postępowanie niektórych osób osiągnęło bardzo niski poziom. Mam nadzieję, że autor tych pomówień będzie miał chociaż trochę cywilnej odwagi i się ujawni.

Czytaj więcej o: INFORMACJA WÓJTA GMINY