Jesteś tutaj: Start / Wójt Gminy

Wójt Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wójt Gminy Dobrcz mgr inż. Krzysztof Szala

  Wójt Gminy Dobrcz mgr inż. Krzysztof Szala

   Kontakt:
  telefon:52/364-80-10
  e-mail: wojt@dobrcz.pl

 

 

Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • przygotowywanie i wykonywanie budżetu gminy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowaniem gminy na zewnątrz

Do innych obowiązków zaliczyć należy:

 • opracowanie planu operacyjnego przed powodzią,
 • ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,
 • w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań określonych w innych przepisach prawa.

W zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:

 • zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 • dokonywanie wydatków budżetowych,
 • dysponowanie rezerwami budżetowymi,
 • udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej.

Artykuły

3 października 2017

Stanowisko nr 9/2017 Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r.

Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu samorządów oraz mieszkańców poszkodowanych w nawałnicy, która przeszła m.in. przez nasze województwo dnia 11/12 sierpnia 2017 r. pragnie wyrazić swoje podziękowanie dla wszystkich służb ratowniczych oraz instytucji, firm oraz osób fizycznych za niesioną pomoc bezpośrednio po nawałnicy oraz ciągle realizowane jeszcze wsparcie w usuwaniu skutków kataklizmu.

3 października 2017

Stanowisko nr 8/2017 Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wdrażania Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata2016-2019.

Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioskuje do Rządu RP o zabezpieczenie w projekcie budżetu Państwa na rok 2018 kwoty 1,3 mld złoty na Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

29 września 2017

Informacje dla mieszkańców

Odpowiadając na pytania skierowane do mnie chciałbym przypomnieć , że od początku nie byłem zwolennikiem przemysłowych ferm drobiu, czemu niejednokrotnie dawałem wyraz. Świadczą o tym podejmowane przeze mnie działania w tej sprawie. Swe decyzje musiałem podejmować w ramach i na podstawie przepisów obowiązującego  prawa.

Czytaj więcej o: Informacje dla mieszkańców
Przejdź do - Przystąpienie do sporządzenia planów miejscowych
7 grudnia 2016

Przystąpienie do sporządzenia planów miejscowych

Wójt Gminy Dobrcz na podstawie uchwał Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu przestrzennego dla części miejscowości Kotomierz, Pauliny i Trzeciewiec wszczął procedurę poprzez wydanie stsownych obwieszczeń. 

Czytaj więcej o: Przystąpienie do sporządzenia planów miejscowych