Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Informacje

NSP

Doradca rolniczy

CZYSTE POWIETRZE

KOMUNIKACJA

Wójt Gminy

Menu dla: Wójt Gminy

 

Wójt Gminy Dobrcz Andrzej Berdych

  Kontakt
  telefon: +48 (52) 364 80 10
  e-mail: wojt@dobrcz.pl

Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • przygotowywanie i wykonywanie budżetu gminy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowaniem gminy na zewnątrz

Do innych obowiązków zaliczyć należy:

 • opracowanie planu operacyjnego przed powodzią,
 • ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,
 • w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań określonych w innych przepisach prawa.

W zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:

 • zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 • dokonywanie wydatków budżetowych,
 • dysponowanie rezerwami budżetowymi,
 • udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej.

Artykuły

 • Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę

  Szanowni Mieszkańcy,
  w ostatnim czasie zdarzyły się chwilowe przerwy w dostawie wody w kilku miejscowościach naszej gminy.

            Celem wyeliminowania w przyszłości tego typu zdarzeń podjęto działania zaradcze. Zdecydowano o zakupie agregatu prądotwórczego oraz wyposażeniu stacji uzdatniania wody w Dobrczu w automatyczny przełącznik międzyfazowy. Planowana jest również modernizacja stacji w Dobrczu i Trzeciewcu.

            Panująca od kilkunastu dni susza spowodowała bardzo duży wzrost zużycia wody.
  Dla przykładu dzienne zużycie wody na stacji w Dobrczu:

  - 1 czerwca 2021 r.   –   780 m³
  - 10 czerwca 2021 r. –   860 m³
  - 17 czerwca 2021 r. – 1850 m³
  - 20 czerwca 2021 r. – 2320 m³
  - 21 czerwca 2021 r.-  2230 m3

           Takie ilości zużytej wody przekładają się na możliwości jej dostarczania. Dlatego zasadny jest apel o racjonalne podejście do używania wody i ograniczenie jej poboru wyłącznie na cele socjalno – bytowe.

           Na najbliższą sesję Rady Gminy planowaną na dzień 29 czerwca 2021 r. przygotowano propozycję zmian w budżecie, co do zabezpieczenia środków na planowane prace modernizacyjne stacji wodociągowych.

           Zaprzeczam również krążącym plotkom, iż na zaopatrzenie w wodę ma sprzedaż jej na potrzeby budowy trasy S-5. Informacyjnie podaję, iż wykonawcy trasy od marca do dnia dzisiejszego sprzedano 450 m3. Woda ta odbierana jest beczkowozem z punktu poboru przy ul. Jesionowej i nie ma to żadnego wpływu na ciśnienie wody w sieci.

  Andrzej Berdych
  Wójt Gminy Dobrcz
  Czytaj Więcej o: Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę
 • Spotkanie w sprawie dróg

  27 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy w Dobrczu odbyło się spotkanie z udziałem: Posła PSL Pana Dariusza Kurzawy, Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Zbigniewa Sosnowskiego oraz Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Mirosława Graczyka.

  Spotkanie dotyczyło sytuacji dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Gminy Dobrcz.

  Czytaj Więcej o: Spotkanie w sprawie dróg