Działalność bieżąca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

22 maja 2017

Zawarcie aktu notarialnego

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Rady Gminy Dobrcz podpisał akt notarialny na sprzedaż mieszkania w Dobrczu przy ul. Jesionowej

16 maja 2017

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z geodetami

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z geodetami wydzielającymi ze wspólnoty działki leżące przy ośrodku zdrowia w Wudzynie

13 maja 2017

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z działkowcami ROD Nekla

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z działkowcami z Rodzinnych Ogródków Działkowych „Nekla” w Nekli, podczas którego omówiono sprawy związane z budową drogi S5 oraz sprawy organizacyjne.

12 maja 2017

Światowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

Z okazji Światowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz w imieniu samorządu gminnego oraz mieszkańców gminy złożył życzenia wszelkiej pomyślności oraz podziękował za dotychczasową pracę oraz zaangażowanie.

>>>relacja<<<

8 maja 2017

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz z okazji dnia bibliotekarza złożył życzenia dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej.


Następnie odwiedził jedną z najstarszych mieszkanek miejscowości Sienno, która skończyła 90 lat. W imieniu samorządu gminnego Wójt Gminy Dobrcz wręczył jubilatce stosowne kwiaty i złożył życzenia wszelkiej pomyślności.


Kolejno Wójt Gminy Dobrcz wraz z urbanistą omówił dalsze działania dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Dobrcz.