Działalność bieżąca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

20 marca 2017

Posiedzenie zarządu MOO w Pruszczu

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w posiedzeniu zarządu Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu, gdzie zatwierdzono sprawozdanie za 2016 rok oraz wystąpiono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania budżetu.

18 marca 2017

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z młodzieżą z Sołectwa Augustowo w Tesco

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z młodzieżą z Sołectwa Augustowo w Tesco. Młodzież czynnie brała udział w programie pozyskującym środki na zbudowanie placu zabaw w Augustowie, zachęcając klientów sklepu do głosowania.

 

Kolejno wójt uczestniczył w wieczornicy poetyckiej poświęconej Ignacemu Antoszowi z Kotomierza – poecie ludowemu. Młodzież ze szkoły w Kotomierzu przygotowała prezentację wierszy natomiast Anna Chmielewska zaśpiewała utwory Anny German.

17 marca 2017

Obchodach 36 rocznicy Strajków Rolniczych w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych Karolewie

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w obchodach 36 rocznicy Strajków Rolniczych w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych Karolewie. W uroczystości wzięli udział rolnicy z gminy Dobrcz, przedstawiciele: Wojewody kujawsko-pomorskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, oświaty oraz Starosta bydgoski. Wysłuchano wykładu historycznego o wydarzeniach z marca 1981 r.

 

Następnie wójt uczestniczył w walnym zgromadzeniu OSP Stronno, podczas którego zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności i uzyskał absolutorium. Omówiono również plan działań na rok 2017.

16 marca 2017

Forum Samorządowe

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz przebywał na Forum Samorządowym zorganizowanym przez Związek Gmin Wiejskich w Warszawie, gdzie podpisał Kartę Samorządności, w której zawarto „konstytucyjne zasady ustroju państwa”. Podczas spotkania wypracowano również apel przedstawicieli środowisk samorządowych.

W spotkaniu wzięło udział 1600 przedstawicieli samorządów.

15 marca 2017

Narada wójta gminy Dobrcz z kierownikami

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz zorganizował naradę z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, podczas której omówiono sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Projektowane zmiany wejdą w życie na początku roku 2018.