Działalność bieżąca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

8 maja 2017

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz z okazji dnia bibliotekarza złożył życzenia dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej.


Następnie odwiedził jedną z najstarszych mieszkanek miejscowości Sienno, która skończyła 90 lat. W imieniu samorządu gminnego Wójt Gminy Dobrcz wręczył jubilatce stosowne kwiaty i złożył życzenia wszelkiej pomyślności.


Kolejno Wójt Gminy Dobrcz wraz z urbanistą omówił dalsze działania dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Dobrcz.

6 maja 2017

Marsz w Warszawie

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz wspólnie z grupą samorządowców i pracownikami samorządowymi uczestniczył w marszu wolności jaki odbył się w Warszawie wyrażając tym samym protest przeciw działań rządu w zakresie projektowanym zmianom w ustawach dotyczących samorządu.

4 maja 2017

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz odwiedził mieszkankę Kotomierza, której przekazał 1.500 zł na zakup wózka inwalidzkiego dla córki. Środki pochodzą z funduszy przekazanych przez grupę referendalną w związku z zawartą ugodą, która przewidywała zapłatę za postępowanie sądowe oraz przeprosiny za nieprawdziwe informację nt. działalności wójta.


Następnie wójt uczestniczył w obchodach dnia Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej Wudzyn, po mszy świętej w Wudzynie na oficjalnej akademii wójt w imieniu samorządu podziękował strażakom za ich działalność i ratowanie życia i mienia społeczności gminnej. Wójt gminy Dobrcz asystował również przy wręczeniu odznak za długoletnią działalność członkom OSP.

3 maja 2017

Turniej piłki nożnej

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz wziął udział w turnieju piłki nożnej o puchar wójta, który był rozegrany z okazji święta 3 maja.W imieniu samorządu gminnego wójt wręczył uczestnikom nagrody i puchary.

27 kwietnia 2017

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z mieszkańcami budynku komunalnego z ulicy Jesionowej, gdzie omówiono koszty ogrzewania budynku i bieżące sprawy gospodarcze.


Następnie wójt uczestniczył w zebraniu wiejskim w Kozielcu gdzie dokonano wyboru sołtysa wsi Kozielec na którą wybrano panią Karolinę Goliszewską.


Kolejno wójt spotkał się z odchodzącym na emeryturę kierownikiem gabinetów rehabilitacyjnych, któremu podziękował za pracę na rzecz społeczności lokalnej.