Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJE ODNOŚNIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY DOBRCZ W 2020 ROKU

1.      Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrcz

      P.U.K. Corimp Sp. z o.o.

      Aleja Wojska Polskiego 65

      85-825 Bydgoszcz

 

Artykuły

Przejdź do - Masz kompostownik? Od września zapłacisz mniej za odpady
14 lipca 2020

Masz kompostownik? Od września zapłacisz mniej za odpady

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy zrezygnują z oddawania bioodpadów i będą kompostować je we własnym zakresie, otrzymają miesięczną ulgę w opłacie za śmieci w wysokości 1 zł. Uchwała nr XXI/156/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 8 lipca 2020 r. o wprowadzeniu takiej obniżki została przyjęta na ostatniej sesji Rady Gminy w Dobrczu. Zwolnienie będzie przysługiwało od następnego miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć korektę do deklaracji o wysokości opłaty.

Czytaj więcej o: Masz kompostownik? Od września zapłacisz mniej za odpady
Przejdź do - Harmonogram wywozu nieczystości stałych na okres VII-XII 2020 r.
12 czerwca 2020

Harmonogram wywozu nieczystości stałych na okres VII-XII 2020 r.

Ważne informacje:
- pojemniki, worki z segregacją  należy w dniu wywozu wystawić przed posesję do godz. 6:00,
- w przypadku wywozu co 7 dni,  odpady będą odbierane we wskazanym  dniu w każdym tygodniu,
- odpady opakowaniowe muszą być pozbawione zawartości;

Czytaj więcej o: Harmonogram wywozu nieczystości stałych na okres VII-XII 2020 r.
Przejdź do - Wsparcie dla rolników na usuwanie folii
15 maja 2020

Wsparcie dla rolników na usuwanie folii

Pod koniec grudnia 2019 roku Gmina Dobrcz złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Dobrcz”. Wniosek uzyskał ocenę pozytywną w wyniku oceny formalnej oraz ekologiczno-technicznej.

Czytaj więcej o: Wsparcie dla rolników na usuwanie folii
Przejdź do - Przetarg na wywóz odpadów komunalnych rozstrzygnięty
29 kwietnia 2020

Przetarg na wywóz odpadów komunalnych rozstrzygnięty

Pozytywnym wynikiem zakończyło się dzisiejsze otwarcie ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Dobrcz. Ofertę złożył tylko jeden oferent – P.U.K. Corimp Sp. z o.o. Miło nam poinformować, że stawki opłat uiszczane przez mieszkańców do końca roku pozostaną bez zmian (tj. 21zł/osoba - dla osób segregujących odpady, 67zł/osoba - dla osób nie segregujących odpady).

Przejdź do - Wywóz nieczystości płynnych
23 kwietnia 2020

Wywóz nieczystości płynnych

Przypominamy mieszkańcom gminy Dobrcz, iż wg. obowiązujących przepisów prawnych zachodzi konieczność posiadania stosownej umowy oraz dowodów opłat za wywóz nieczystości ciekłych. Przedstawiamy wykaz firm posiadających zezwolenia Wójta Gminy Dobrcz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrcz w roku 2020.

Czytaj więcej o: Wywóz nieczystości płynnych