Numery telefonów wraz z wykazem stanowisk/referatów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NAZWISKO I IMIĘ

STANOWISKO

NR TELEFONU ZEWNĘTRZNY

POCZTA ELEKTRONICZNA

NUMER BIURA

Andrzej Berdych

Wójt Gminy Dobrcz

52 364 80 10

wojt@dobrcz.pl

UG pok. 14

Magdalena Kluska

Sekretarz  Gminy

52 364 80 20

sekretarz@dobrcz.pl

UG pok. 10

Justyna Świątek

Skarbnik   Gminy

52 364 10 16

j.swiatek@dobrcz.pl

UG pok. 17

Monika Kuberska

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz

52 364 80 37

biurorady@dobrcz.pl

USC pok. 7

Małgorzata Mikrut

Biuro Rady Gminy

52 364 10 27

m.mikrut@dobrcz.pl

UG pok. 2

REFERAT Finansowo - Podatkowy

Biuro Finansów i Księgowości Budżetowej

Anna Stencel

Kierownik Biura

52 364 80 33

a.stencel@dobrcz.pl

UG pok. 21

Ewa Wdowiak

ds.  księgowości budżetowej

52 364 10 11

e.wdowiak@dobrcz.pl

UG pok. 19

Joanna Jendruszewska

ds. księgowości 

budżetowej  dochodów

52 364 80 21

j.jendruszewska@dobrcz.pl

UG pok. 21

Lucyna Jakubek

ds. księgowości budżetowej

52 364 80 14

l.jakubek@dobrcz.pl

UG pok. 18

Wiesława Koszykowska

ds. działalności gospodarczej i płac

52 364 80 15

w.koszykowska@dobrcz.pl

UG pok. 1

Hanna Kupczyk

ds. środków trwałych

52 364 10 19

h.kupczyk@dobrcz.pl

UG pok. 19

Hanna Krzemkowska

ds. płac placówek oświatowych

52 364 80 16

h.krzemkowska@dobrcz.pl

UG pok. 18

Małgorzata Hipnarowicz

ds. księgowości  placówek oświatowych

52 364 80 27

m.hipnarowicz@dobrcz.pl

UG pok. 22

Małgorzata Sopońska

ds. księgowości  i  płac placówek oświatowych

52 364 80 27

m.soponska@dobrcz.pl

UG pok. 22

Biuro Podatków

Katarzyna Janka

Kierownik biura

52 364 80 31

k.janka@dobrcz.pl

UG pok.16

Elżbieta Serafin

ds. wymiaru podatków

i zwrotu akcyzy

52 364 10 12

e.serafin@dobrcz.pl

UG pok.13

Beata Sentkowska

ds.  wymiaru podatku od środków transportowych   i egzekucji podatków

52 364 80 40

b.sentkowska@dobrcz.pl

UG pok.13

Marta Nawrocka

ds. wymiaru podatków

52 364 80 31

m.nawrocka@dobrcz.pl

UG pok. 16

Joanna Kucińska

ds. naliczania opłat za  gospodarowania  odpadami komunalnymi

52 364 10 13

j.kucinska@dobrcz.pl

UG pok. 13

REFERAT Organizacyjny

Biuro Informatyczne

Marek Richter

Kierownik biura

52 364 80 35

m.richter@dobrcz.pl

UG pok. 9

Łukasz Grubicki

Informatyk

52 364 10 25

l.grubicki@dobrcz.pl

UG pok. 9

Paweł Olech

Kontroler techniczny

52 364 10 26

p.olech@dobrcz.pl

UG pok. 9

Dariusz Karbowski

ds. BIP  i obsługi informatycznej Rady Gminy

52 364 10 14

d.karbowski@dobrcz.pl

USC pok.1

Biuro Organizacyjne

Małgorzata Mikrut

p.o. Kierownika  biura

52 364 10 27

m.mikrut@dobrcz.pl

UG pok. 2

Patrycja Chmielewska

ds. obsługi    interesantów  

52 364 80 48

p.chmielewska@dobrcz.pl

Biuro Podawcze/Informacja

Mariola Wodnicka

ds. współpracy z sołectwami

52 364 80 48

m.wodnicka@dobrcz.pl

UG pok. 8

Magdalena Grobelska

Stażystka

52 364 80 25

m.grobelska@dobrcz.pl

Biuro Podawcze/Informacja

Katarzyna Orlikowska - Maliszewska

ds. promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi

52 364 10 14

k.orlikowska-maliszewska@dobrcz.pl

Budynek USC,
pok. nr 1

Ewelina Giersz

Sekretariat Urzędu

52 364 80 10

e.giersz@dobrcz.pl

UG pok. 14

Mariola Kwaśnik

ds. kadr i archiwum

52 364 80 15

m.kwasnik@dobrcz.pl

UG pok. 1

Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Środowiska

Biuro Inwestycji i  Środowiska

Wanda Przybył

Kierownik Biura

52 364 80 44

w.przybyl@dobrcz.pl

UG pok. 5

Waldemar Wawrzyniak

ds. budownictwa

i inwestycji

52 364 80 13

w.wawrzyniak@dobrcz.pl

UG pok. 7

Anna Radtke

ds. ochrony środowiska  i  gospodarowania  odpadami

52 364 80 12

a.radtke@dobrcz.pl

UG pok. 4

Katarzyna Ruszkowska

ds. dróg

52 364 80 45

k.ruszkowska@dobrcz.pl

UG pok. 7

Anna Wiszniewska

ds. programów

 i projektów

52 364 80 34

a.wiszniewska@dobrcz.pl

Budynek BPP

Biuro Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Rafał Modlisz

Kierownik  biura

52 364 80 43

r.modlisz@dobrcz.pl

UG pok. 6

Ewa Stanisławska

ds. opłaty  adiacenckiej
i planistycznej

52 364 80 47

e.stanislawska@dobrcz.pl

UG pok. 3

Łukasz Dzięgiel

ds. gospodarki nieruchomościami

i rolnictwa

52 364 80 11

l.dziegiel@dobrcz.pl

UG pok. 3

Jarosław Kaźnica

ds. planowania przestrzennego

52 364 80 38

j.kaznica@dobrcz.pl

UG pok. 6

Agnieszka Gettka - Koszucka

ds. gospodarki komunalnej

i mieszkaniowej

52 364 10 17

a.gettka-koszucka@dobrcz.pl

UG pok. 6

REFERAT Oświaty

Anna Kutkowska

Kierownik Referatu

52 364 80 17

a.kutkowska@dobrcz.pl

Budynek GOPS, pok. 2

Magdalena Głowacka-Dymek

ds. oświaty

52 364 80 46

m.dymek@dobrcz.pl

Budynek GOPS, pok. 1

Marcin Wernerowicz

Pomoc  administracyjna

52 364 80 46

m.wernerowicz@dobrcz.pl

Budynek GOPS, pok. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT Spraw Obywatelskich i USC – USC/RSO

Hanna Gołembka

Kierownik  Referatu,

Z-ca kierownika USC,

ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych

i rejestru wyborów

52 364 80 26

h.golembka@dobrcz.pl

USC pok. 4

Sylwia Marciniak

ds. dowodów osobistych  i ewidencji ludności

52 364 80 24

s.marciniak@dobrcz.pl

USC pok. 2

Sebastian Horodecki

ds.  zarządzania   kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych

52 364 10 15

s.horodecki@dobrcz.pl

USC pok. 3

Starostwo powiatowe – wydział komunikacji

Tomasz Róg

Inspektor

ds. ewidencji pojazdów

52 364 80 18

t.rog@dobrcz.pl

UG pok. 8

Radca prawny

Anna Smycz

Radca prawny

52 364 80 19

a.smycz@dobrcz.pl

UG pok. 20

Joanna Bernatowicz

Radca prawny

52 364 80 19

j.bernatowicz@dobrcz.pl

UG pok. 20

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Magdalena Grzębowska

ds. kontroli wewnętrznej

52 364 80 19

m.grzebowska@dobrcz.pl

UG pok. 20