Numery telefonów wraz z wykazem stanowisk/referatów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Andrzej Berdych Wójt Gminy Dobrcz 52 364 80 10 wojt@dobrcz.pl UG pok. 14
Magdalena Grzębowska Zastępca Wójta Gminy Dobrcz 52 364 80 19 m.grzebowska@dobrcz.pl UG pok. 17
Alicja Letkiewicz-Sulińska Sekretarz Gminy 52 364 80 20 sekretarz@dobrcz.pl UG pok. 4
Joanna Ratkowska Skarbnik Gminy 52 364 10 16 j.ratkowska@dobrcz.pl UG pok. 20
Monika Kuberska Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz 52 364 80 37 biurorady@dobrcz.pl USC pok. 7
Małgorzata Mikrut Biuro Rady Gminy 52 364 10 27 m.mikrut@dobrcz.pl UG pok. 2
REFERAT Finansowo - Podatkowy
Biuro Finansów i Księgowości Budżetowej
Anna Stencel Główna księgowa 52 364 80 33 a.stencel@dobrcz.pl UG pok. 21
Ewa Wdowiak ds. księgowości budżetowej 52 364 10 11 e.wdowiak@dobrcz.pl UG pok. 19
Joanna Jendruszewska ds. księgowości budżetowej dochodów 52 364 80 21 j.jendruszewska@dobrcz.pl UG pok. 21
Lucyna Jakubek ds. księgowości budżetowej 52 364 80 14 l.jakubek@dobrcz.pl UG pok. 18
Wiesława Koszykowska ds. działalności gospodarczej i płac 52 364 80 15 w.koszykowska@dobrcz.pl UG pok. 1
Hanna Kupczyk ds. środków trwałych 52 364 10 19 h.kupczyk@dobrcz.pl UG pok. 18
Hanna Krzemkowska ds. płac placówek oświatowych 52 364 80 16 h.krzemkowska@dobrcz.pl UG pok. 22
Małgorzata Hipnarowicz ds. księgowości placówek oświatowych 52 364 80 27 m.hipnarowicz@dobrcz.pl UG pok. 19
Małgorzata Sopońska ds. księgowości i płac placówek oświatowych 52 364 80 16 m.soponska@dobrcz.pl UG pok. 22
Biuro Podatków
Katarzyna Janka Kierownik biura 52 364 80 31 k.janka@dobrcz.pl UG pok. 7
Elżbieta Serafin ds. wymiaru podatków i zwrotu akcyzy 52 364 10 12 e.serafin@dobrcz.pl UG pok.10
Beata Sentkowska ds. wymiaru podatku od środków transportowych i egzekucji podatków 52 364 80 40 b.sentkowska@dobrcz.pl UG pok.10
Marta Nawrocka ds. wymiaru podatków 52 364 80 31 m.nawrocka@dobrcz.pl UG pok. 7
Joanna Kucińska ds. naliczania opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi 52 364 10 13 j.kucinska@dobrcz.pl UG pok. 6
REFERAT Organizacyjny
Biuro Informatyczne
Marek Richter Kierownik biura 52 364 80 35 m.richter@dobrcz.pl UG pok. 9
Łukasz Grubicki Informatyk 52 364 10 25 l.grubicki@dobrcz.pl UG pok. 9
Paweł Olech Kontroler techniczny 52 364 10 26 p.olech@dobrcz.pl UG pok. 9
Biuro Organizacyjne
Małgorzata Mikrut Biuro Rady Gminy 52 364 10 27 m.mikrut@dobrcz.pl UG pok. 2
Magdalena Borowicz ds. obsługi interesantów
ds. współpracy z sołectwami
52 364 80 10 m.borowicz@dobrcz.pl Informacja
Magdalena Grobelska ds. obsługi interesantów 52 364 80 25 m.grobelska@dobrcz.pl Informacja
Katarzyna Orlikowska - Maliszewska ds. promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi 52 364 10 14 k.orlikowska-maliszewska@dobrcz.pl USC pok. nr 1
Sylwia Marciniak Sekretariat Urzędu 52 364 80 48 s.marciniak@dobrcz.pl UG pok. 14
Mariola Kwaśnik ds. kadr i archiwum 52 364 80 15 m.kwasnik@dobrcz.pl UG pok. 1
Anna Wiszniewska ds. programów i projektow 52 364 80 34 a.wiszniewska@dobrcz.pl GOK (wejście z lewej strony)
Biuro Spraw Obywatelskich i USC
Magdalena Kluska Klierownik USC 52 364 80 26 m.kluska@dobrcz.pl USC pok.3
Hanna Gołembka Z-ca kierownika USC,
ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborów
52 364 80 25 h.golembka@dobrcz.pl USC pok. 4
Joanna Trzaskowska ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności 52 364 80 24 j.trzaskowska@dobrcz.pl USC pok. 2
Sebastian Horodecki ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych 52 364 10 15 s.horodecki@dobrcz.pl USC pok. 1
REFERAT Nieruchomości, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Środowiska
Biuro Inwestycji i Środowiska
Wanda Przybył Kierownik Biura 52 364 80 44 w.przybyl@dobrcz.pl GOPS, pok.2
Waldemar Wawrzyniak ds. budownictwa i inwestycji 52 364 80 13 w.wawrzyniak@dobrcz.pl GOPS, pok.3
Anna Radtke ds. ochrony środowiska i gospodarowania odpadami 52 364 80 12 a.radtke@dobrcz.pl UG pok. 8
Katarzyna Ruszkowska ds. dróg 52 364 80 45 k.ruszkowska@dobrcz.pl GOPS, pok.1
Biuro Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
Rafał Modlisz Kierownik biura 52 364 80 43 r.modlisz@dobrcz.pl UG pok. 5
Ewa Stanisławska ds. opłaty adiacenckiej
i planistycznej
52 364 80 47 e.stanislawska@dobrcz.pl UG pok. 3
Łukasz Dzięgiel ds. gospodarki nieruchomościami
i rolnictwa
52 364 80 11 l.dziegiel@dobrcz.pl UG pok. 3
Jarosław Kaźnica ds. planowania przestrzennego 52 364 80 38 j.kaznica@dobrcz.pl UG pok. 6
Agnieszka Gettka - Koszucka ds. gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej
52 364 10 17 a.gettka-koszucka@dobrcz.pl UG pok. 6
REFERAT Oświaty
Anna Kutkowska Kierownik Referatu 52 364 80 17 a.kutkowska@dobrcz.pl UG pok. 16
Magdalena Głowacka-Dymek ds. oświaty 52 364 80 46 m.dymek@dobrcz.pl UG pok. 16
Marcin Wernerowicz Pomoc administracyjna 52 364 80 46 m.wernerowicz@dobrcz.pl UG pok. 16
Hanna Krzemkowska ds. płac placówek oświatowych 52 364 80 16 h.krzemkowska@dobrcz.pl UG pok. 22
Starostwo Powiatowe – Wydział Komunikacji
Tomasz Róg Inspektor
ds. ewidencji pojazdów
52 364 80 18 t.rog@dobrcz.pl GOK (wejście z lewej strony)
Radca prawny
Anna Smycz Radca prawny 52 364 80 19 a.smycz@dobrcz.pl UG pok.
Joanna Bernatowicz Radca prawny 52 364 80 19 j.bernatowicz@dobrcz.pl USC pok. 5
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
Magdalena Grzębowska ds. kontroli wewnętrznej 52 364 80 19 m.grzebowska@dobrcz.pl UG pok. 17